dissabte, 5 de febrer de 2011

Fem una caseta amb grua?

- Àvia, que em cau la grua! Me l'enganxes sisplau?

- Ens ha quedat una caseta amb grua, increíble!
In-cre-ï-ble!!!!